Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 7

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

29.01.2024

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

 

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).

Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Nie przesyłamy już  papierowych wniosków o pomoc de minimis.

Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl

Logowanie do bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

KONTA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

 

 1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:

 

95 1240 1037 1111 0010 6029 9959

 

 1. Do 31 grudnia 2023 r. wnosimy opłatę na publiczne kampanie edukacyjne ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto:

 

69 1240 6292 1111 0010 7776 5096

 

 1. Do  31 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OLEJE I OPONY za rok 2023 na konto:

 

31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

 

 1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytową ZA BATERIE I AKUMULATORY za rok 2023 na konto:

 

96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

 

 1. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA ZUŻYTY SPRZĘT SEIE za rok 2023 na konto:

 

16 1240 6292 1111 0010 7147 9577

 

 1. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 na konto:

 

83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

więcej

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

29.01.2024

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

 

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.

Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.

więcej

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

26.01.2024

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób
z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające.

 

Ile wynosi wsparcie

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej w zależności od decyzji WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów, tj.:

 • 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej,
 • 90–94 pkt. – 180 proc. renty socjalnej,
 • 85–89 pkt. – 120 proc. renty socjalnej,
 • 80–84 pkt. – 80 proc. renty socjalnej,
 • 75–79 pkt. – 60 proc. renty socjalnej,
 • 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

 

Kiedy można składać wniosek do ZUS

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt., będą mogły uzyskać świadczenie wspierające
od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

 

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej pełnomocnik, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia,
 • lub bankowość elektroniczną.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer tej decyzji.

W jaki sposób będziemy wypłacać świadczenie wspierające

ZUS wypłaca świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego
w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód i jest zwolnione z podatku dochodowego. Świadczenia nie może zająć komornik.

 

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym znajdą Państwo na stronie zus.pl.

więcej

Złote gody

26.01.2024

Złote gody to wyjątkowa rocznica, którą obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To niezwykły jubileusz, którym może pochwalić się niewiele par małżeńskich. W dniu 24 stycznia 2024 roku, 3 pary z Gminy Olszanka obchodziło 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystości odbyły się w Urzędzie Gminy w Olszance.
Wójt Gminy Olszanka Grzegorz Pajnowski wręczył jubilatom medale „za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane na dowód uznania przez Prezydenta RP, oraz złożył jubilatom serdeczne gratulacje. Ponadto jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, życzenia i kwiaty.
 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:
Czesława i Jan Jaszczuk
Bogusława i Tadeusz Michalak
Teresa i Stanisław Ułasiuk

więcej

Obrazek dla news_1264

Powstanie Styczniowe

22.01.2024


161 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe.

"Siła wybuchu była dla Rosjan wielkim zaskoczeniem"

22 stycznia 1863 roku Centralny Komitet Narodowy ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał naród do powstania przeciwko Rosji. Sześć tysięcy powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, a następnie na tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku, a utworzone "państwo podziemne" funkcjonowało jeszcze w 1865 roku.
Historycy obliczają, że w czasie powstania doszło do około 1000 lub 1200 potyczek. Największe z nich to bitwy pod Węgrowem i pod Siemiatyczami. Przez szeregi powstańcze przeszło około 350 tysięcy osób. Najwięcej uczestników było z Królestwa Polskiego oraz tzw. guberni zachodnich rosyjskich, czyli dawnych ziem Rzeczypospolitej, potem z Galicji, a dopiero potem z zaboru pruskiego.
Ostatni oddział partyzancki kapelana powstania, księdza Stanisława Brzóski, działający na Podlasiu, został rozbity w kwietniu 1865 roku. W kwietniu 1864 roku aresztowano przywódcę powstania Romualda Traugutta i innych członków Rządu Narodowego. Cztery miesiące później stracono ich na stokach Cytadeli Warszawskiej.
Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Jego bilans był tragiczny - dziesiątki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan (od kilkunastu do 30 tysięcy), zesłania na Syberię (około 40 tysięcy), konfiskaty majątków uczestników powstania i intensywna rusyfikacja ziem polskich.

Hołd Ich Pamięci!

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.