Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 2

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

31.08.2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

 

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie. Wynika to z obowiązku informowania. Kierownik GOPS Magdalena Paprocka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance informuje, iż w dniu 16.08.2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł  (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są: dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie

z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu

przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach

życia, w tym:

1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem

zamieszkania;

4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl)

wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody

dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

więcej

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

22.08.2023

Wójt Gminy Olszanka informuje, iż w dniu 26.08.2023 roku (sobota) od godziny 7:30 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Prosimy o dostarczenie sprzętu pod nastepujące miejsca zbiórki:

Plac pod świetlicą wiejską w Olszance

Plac pod świetlicą wiejską w Próchenkach

Plac pod świetlicą wiejską w Bejdach

Plac pod Klubem Senior + w Starych Łepkach

Plac pod świetlicą wiejską w Szydłówce

 

więcej

„Danie Wspólnych Chwil – II edycja”

21.08.2023

„Danie Wspólnych Chwil – II edycja”

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w II edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki.

 Danie Wspólnych Chwil to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja zaprasza do udziału Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole.
Fundacja finansuje zakup produktów na spotkania.

 Więcej informacji o programie: daniewspolnychchwil.pl [1]

 Poniżej załączamy informacje na temat programu i procesu rekrutacji.


 Najważniejsze informacje o programie:

    * W II edycji zapraszamy do programu 750 Kół Gospodyń Wiejskich;
    * Zakwalifikowane KGW otrzymają E-Kod w wysokości 4 000 zł na zakup
produktów w sklepach sieci Biedronka. Zakupy muszą być przeznaczone
na organizacje spotkań dla seniorów;
    * KGW będą zobowiązane zorganizować min. 3, max. 5 spotkań w
okresie sierpień-grudzień 2023; to Koła decydują o terminach
spotkań (choć musi je dzielić odstęp min. 20 dni);
    * KGW przesyłają organizatorom sprawozdania po spotkaniach, a na
koniec edycji oświadczenie o finalnej kwocie darowizny (suma środków
wydanych z E-kodu). Cały proces odbywa się elektronicznie, za pomocą
dedykowanej platformy dla KGW.

 Jak się zgłosić?

 Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie
https://kgw.daniewspolnychchwil.pl/zgloszenie [3]

 O przyjęciu do programu decyduje kolejność i poprawność
zgłoszeń.

 Zachęcamy do szybkiego wypełnienia formularza – na dzień
21.08.2023 są jeszcze dostępne miejsca w programie, ale szybko się
zapełniają! Zgłoszenia do II edycji przyjmujemy do 23.08.2023.

 W I edycji programu wzięło udział 750 Kół Gospodyń Wiejskich,
które co miesiąc gościły średnio 19000 samotnych seniorów,
zapewniając im integrację przy wspólnym stole!

 W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod
numerem 533 336 880. Jesteśmy dla Państwa dostępni w godz.
09:00-17:00, od poniedziałku do piątku.

Biuro Programu „Danie Wspólnych Chwil”
Fundacja Biedronki
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1| 00-728 Warszawa
M: +48 533 336 880
e-mail: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.