Logo Olszanka

Plan Gosp. NiskoemisyjnejPlan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015 - 2020 przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Olszanka dnia 27 sierpnia 2015 roku

Załączniki:
-Uchwała


Wójt Gminy Olszanka ZAPRASZA do konsultacji 


projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015 - 2020” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach działania 9.3.

Projekt dokumentu oraz wzór formularza zgłaszania uwag i opinii, zostały zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka (http://www.e-bip.pl/start/38),
- na stronie internetowej Urzędu (http://www.olszanka.gminarp.pl/),
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszance.

Uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie:

- osobiście w Urzędzie Gminy w Olszance
- za pośrednictwem poczty (na adres: Urząd Gminy w Olszance, Olszanka 37, 08 – 207 Olszanka) decyduje data wpływu
- drogą elektroniczną (e-mail: wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2015 roku.Załącznik nr 1. Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12 maja 2015 r.
Załącznik nr 2. Formularz zgłaszania uwag i opinii
Załącznik nr 3. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Olszanka na lata 2015 – 2020” - Projekt

 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 


Dnia 24 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
• Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej;
• Metodologię i ewaluację redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• PGN: cel, zakres, struktura;
• Zasady opracowywania PGN;
• Inwentaryzację źródeł emisji;
• Realizację działań przewidzianych w PGN;
• Monitoring realizacji PGN;
• Źródła finansowania działań wskazanych w PGN;
• Aktualizację PGN.
Szkolenie przeprowadziła Pani Joanna Nisztuk, przedstawiciel firmy Westmor Consulting 
z Włocławka. 

Szkolenie jest jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Olszanka poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko http://www.pois.gov.pl


Inwentaryzacja budynków na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko http://www.pois.gov.pl
 


Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Olszanka poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”.

Realizacja Projektu zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-238/13-00 z dnia 14.10.2014 r. 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

Całkowita wartość projektu: 33.000,00 zł.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 28.050,00 zł.
Okres realizacji projektu 2014 – 20105

Projekt zakłada:
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka
2. Stworzenie bazy danych z przeprowadzonej inwentaryzacji pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie
3. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Olszanka na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
4. Informację i promocję dotyczącą udziału POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planów
5. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka w przypadku konieczności jej sporządzenia.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka została firma: 
Urszula Wódkowska WESTMOR CONSULTING, ul. 1 Maja 1a, 87-704 Bądkowo biuro ul. Królewiecka 27, 87 – 800 Włocławek.

Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko http://www.pois.gov.pl

W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prowadzana jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii 
w kolejnych latach.

Wszelkie pytania i wypełnione ankiety prosimy kierować na adres e-mailowy: westmor@westmor.pl nr telefonu: tel. 054/411 73 75 lub pocztą tradycyjną na adres biura: WESTMOR CONSULTING, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek.

W załączeniu (do pobrania):

1. Ankieta dla mieszkańców

2. Ankieta dla przedsiębiorców 

3. Ankieta budynki kultu religijnego

4. Ankieta specjalistyczne gospodarstwa rolne
 

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.