Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 42

Zaproszenie

22.05.2019

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VIII kadencji odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad.
 1. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030,
 3. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Olszance oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 4. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Olszanka,
 5. określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów
  w Gminie Olszanka,
 6. zmiany do Uchwały Nr XLIV/204/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Olszanka, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przedmiotów o różnym wymiarze godzin,
 7. ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,
 8. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Olszanka,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka
  w obrębie Klimy.
 1. Przedstawienie przez Wójta raportu o stanie Gminy za rok 2018.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Wereda

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.