Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 80

I N F O R M A C J A STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

07.10.2019

 

I N F O R M A C J A

STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO

Starosta  Powiatu Łosickiego  informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.  Dz.U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.), że w dniach od 28 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w godzinach 9-15 (w dni robocze)  w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6  pok.17

                                         z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka w gm. Olszanka po modernizacji wykonanej w 2019 r.

Dokumentacja tego projektu składa się z:

- mapy ewidencyjnej              

- rejestru gruntów         i budynków        

        

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia  w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

                                                                                              S T A R O S T A

                                                                                     (-) Katarzyna Klimiuk                                                                           

Uwaga – W dniach 28 i 29 października 2019 r. w godzinach 9-14 wyłożenie w/w dokumentów będzie dokonane w Urzędzie Gminy  Olszanka .                                                                                 

więcej

XII zwyczajna sesja Rady Gminy

25.09.2019

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 4. przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
 5. przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
 6. przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  1. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszanka za I półrocze 2019 roku, informacji
   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszance
   za I półrocze 2019 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmiany w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2019,
 2. ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria
  i tryb przyznawania nagród,
 3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka,
 4. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody,
 5. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023,
 6. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023.

8.     Wolne wnioski.

9.     Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Leszek Wereda

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.