Logo Olszanka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet

14.04.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych  z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
z PROW można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian
w stosunku do roku ubiegłego.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie                         z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR.                               Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00-19.00 oraz w sobotę 10.00-16.00) lub bezpośrednio do właściwego miejscowo biura powiatowego. Ponadto
w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska do wysłania wniosku, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone   
w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, uprzednio umówili się telefonicznie na konkretny, wyznaczony termin.  Pozwoli to uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku Rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze względu na to, że 15 maja przypada w sobotę). Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie na ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na dokonanie ewentualnych poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części należnych dopłat.

więcej

ZARZĄDZENIE NR 139 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2021 r.

29.03.2021

ZARZĄDZENIE NR 139

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   z dnia  25  marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Olszanka

 

            Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem nr 124/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11025) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 422 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11318 oraz
z 2021 r. poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 9 maja 2021 r.”;

2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności otrzymują brzmienie:

Data wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Olszance o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 30 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 maja 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

7 maja 2021 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

8 maja 2021 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

9 maja 2021 r.
w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Olszanka.

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.