Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 51

ZARZĄDZENIE NR 139 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2021 r.

29.03.2021

ZARZĄDZENIE NR 139

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   z dnia  25  marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Olszanka

 

            Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem nr 124/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11025) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 422 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11318 oraz
z 2021 r. poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 9 maja 2021 r.”;

2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności otrzymują brzmienie:

Data wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Olszance o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 30 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 maja 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

7 maja 2021 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

8 maja 2021 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

9 maja 2021 r.
w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Olszanka.

więcej

Obrazek dla news_785

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

22.03.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. Właściwa ochrona informatyczna jest niezbędna – badania statystyczne są dziś prowadzone w przeważającej mierze za pośrednictwem Internetu. Również podczas NSP 2021 spis każdej osoby będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji internetowej.

System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreślić, że dane spisowe będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej – czyli łącznie dla danego szczebla terytorialnego (gmina, powiat, województwo, kraj) lub zakresu tematycznego (np. gospodarstwa domowe wg liczby osób). W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

więcej

Obrazek dla news_784

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

18.03.2021

 

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). 

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.