Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 78

Puchar Wójta

06.03.2020

04.03.2020 r. w Szkole Podstawowej w Olszance odbył się XXIII turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy. Wyniki klasyfikacji końcowej:

klasy IV  i mł.  dziewczęta

1. Laura Krasuska  - SP Olszanka

2. Magdalena Trochimiuk - SP Hadynów

3. Lena Marciniuk – SP Olszanka

4  Oliwia Mikołajczuk – SP Olszanka

5. Oliwia Wolska - SP Hadynów

 

klasy IV  i mł. chłopcy

1. Krystian Śmieciuch – SP Hadynów

2. Aleksander Jaszczuk - SP Hadynów

3. Rafał Terlikowski - SP Hadynów

4. Piotr Cieśluk – SP Olszanka

5. Dominik Izdebski - SP Olszanka

6. Dawid Litwiniuk – SP Olszanka

 

Klasy V i VI  dziewczęta

1. Weronika Parobczak - SP Hadynów

2. Zuzanna Chwedoruk – SP Olszanka

3. Maja Jaszczuł – SP Hadynów

4. Julia Demianiuk – SP Olszanka

5. Wiktoria Omelańczuk – SP Hadynów

6. Maja Denisiuk – SP Olszanka

 

Klasy V i VI chłopcy

1. Maciej Trochimiuk  - SP Hadynów

2. Mateusz Kirylczuk – NSP Szydłówka

3. Dawid Michaluk – SP Hadynów

4. Tomasz Hryciuk - SP Hadynów

5. Piotr Stefaniuk – SP Olszanka

6. Szymon Tomczuk – SP Olszanka

 

Klasy VII i VIII dziewczęta

1. Klaudia Śmieciuch - SP Hadynów

2. Dominika Rozwadowska – SP Hadynów

3. Paulina Lewicka – SP Olszanka

4. Klaudia Wyczółkowska - SP Hadynów

5. Marta Filipiuk – SP Olszanka

6. Aleksandra Stefaniuk- SP Olszanka

 

Klasy VII i VIII chłopcy

1. Maciej Nitichoruk – SP Hadynów

2. Cezary Postrzygacz – SP Olszanka

3. Alan Jaszczuk - SP Hadynów

4. Jakub Trochimiuk - SP Hadynów

5. Artur Stefaniuk – SP Olszanka

6. Jakub Wojtczuk – SP Olszanka

więcej

Farmy fotowoltaiczne

25.02.2020

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to, ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, przyszłość energetyki. Jednym z popularniejszych sposobów jest pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Można produkować energię jedynie na własny użytek lub założyć farmę fotowoltaiczną i dystrybuować energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej. Farmy fotowoltaiczne to instalacje naziemne.  Inwestycję należy zacząć od wyboru odpowiedniej działki.

Wszystkich zainteresowanych budową farm fotowoltaicznych prosimy o zgłaszanie działek rolnych- zgodnie z ogólnymi wytycznymi wskazuje się, aby były to punkty o słabej klasie ziemi 4,5,6 oraz możliwie blisko transformatorów, stacji energetycznych linii średniego napięcia.

tel. 83 357 51 23

więcej

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

19.02.2020

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe . Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać tutaj. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 26.02.2020 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:
– szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu
– informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 26.02.2020 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się tutaj.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 06.03.2020 r.

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

17.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie.  

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf link otwiera się w nowym oknie.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 17 lutego do 20 marca 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 10 czerwca 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 10 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 5 tys. zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 17 lutego do 20 marca 2020 r.na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl

Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Pliki do pobrania

więcej

Samorząd Mazowsza

17.02.2020

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MAZOWSZE

Kolejnych 10 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej. To program, który powstał w 2018 r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. Dofinansowanych zostało już w sumie blisko 200 projektów. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów rekreacyjno-sportowych czy torów sportowych i pumptracków. Nabór wniosków ruszy na przełomie lutego i marca.

 

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA

 Głównym celem tego programu jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na inwentaryzację źródeł ciepła, zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła oraz działania edukacyjno-informacyjne. Do tej pory wsparcie otrzymało już 110 projektów. Tegoroczny nabór wniosków ruszy na przełomie lutego i marca. Na ten cel samorząd województwa przyznał w tym roku 10 mln zł wsparcia.

 

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE

 Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie do nich skierowany jest Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowanych zostało ok. 1700 różnego rodzaju projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Nabór na tegoroczną edycję programu już się zakończył. Wpłynęło blisko 1200 wniosków, które obecnie są weryfikowane. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9 mln zł.

 

INSTRUMENT WSPARCIA ZADAŃ WAŻNYCH DLA RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 Na realizację tego programu samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 50 mln zł. Środki pozyskać będzie można m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.