Logo Olszanka

News

ZARZĄDZENIE NR 139 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2021 r.

29.03.2021

ZARZĄDZENIE NR 139

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   z dnia  25  marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Olszanka

 

            Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z postanowieniem nr 124/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11025) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 422 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11318 oraz
z 2021 r. poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 9 maja 2021 r.”;

2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności otrzymują brzmienie:

Data wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 24 kwietnia 2021 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
w Olszance o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 30 kwietnia 2021 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 maja 2021 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

7 maja 2021 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

8 maja 2021 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisu wyborców

9 maja 2021 r.
w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gminy Olszanka.

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.