Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 61

K O M U N I K A T

20.11.2020

K O M U N I K A T

 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I
z dnia 20 listopada 2020 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib,
a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 7 lutego 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Olszanka w okręgu wyborczym nr 11, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I do dnia 14 grudnia 2020 r.
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38
w godzinach pracy, tj. od 8.00 do 16.00
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
tel. 600 973 530 z uwagi na system pracy zdalnej.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Olszance. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (adres j. w.), w terminie do dnia 24 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 600 973 530 z uwagi na system pracy zdalnej.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Olszanka za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu,
w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 stycznia 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 lutego 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Olszanka do dnia 29 stycznia 2021 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 7 maja 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: siedlce.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Siedlcach I

 

 

                                 /-/ Karol Pachnik

więcej

Obrazek dla news_716
Obrazek dla news_715

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

20.11.2020

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

- nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

- rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

- nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

- chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym

więcej

Obrazek dla news_713

11 listopada

11.11.2020

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości delegacja na czele z Wójtem Gminy Olszanka Grzegorzem Pajnowskim, Przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem Weredą, Radnym Jerzym Filipiukiem, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Olszance Wojciechem Wawryniukiem-uczestniczyli we Mszy Św. oraz złożyli kwiaty przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Mszannnie. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości były skromne, z powodu pandemii koronawirusa.

więcej

UWAGA !!!!

06.11.2020

UWAGA !!!!

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Gminy Olszanka, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych.

ZAWIESZA SIĘ POBÓR PODATKÓW I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU IV RATY ZA ROK 2020 PRZEZ SOŁTYSÓW.

Wpłat podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z tytuł IV raty  prosimy dokonywać w banku lub internetowo.

Nr rachunku do wpłat podatków i pozostałych opłat:

83 8038 0007 0020 0367 2000 0030

Nr rachunku do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

03 8038 0007 0020 0367 2000 0500

 

                      Wójt Gminy Olszanka

                                                                                                                                          /-/

                 Grzegorz Pajnowski

więcej

KOMUNIKAT

06.11.2020

KOMUNIKAT

Od dnia 09.11 2020 r. do 20.11.2020 r., budynek Urzędu Gminy w Olszance będzie zamknięty dla interesantów.

Wejście  do budynku będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu.

W pozostałych przypadkach zachęcam do korzystania z alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną) przez Pocztę Polską lub Kurierów, przez e-PUAP,

e-mail:  wojt@olszanka.gmina.pl; tel. sekretariat : 83 357 51 23

więcej

Obrazek dla news_708

KONDOLENCJE Z POWODU ŚMIERCI RADNEGO Sylwestra Makaruka

03.11.2020

 

 

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

śp. Pana Sylwestra Makaruka

Radnego Rady Gminy Olszanka

składają Wójt Gminy Olszanka Grzegorz Pajnowski

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wereda wraz z Radą Gminy Olszanka oraz Sołtysami 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Radnego Sylwestra Makaruka, Rodzinie i  Bliskim przekazujemy słowa wsparcia. Łączymy się w braterskiej modlitwie ze wszystkimi którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą osobą.  Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Dariusz Wojtczuk

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 238 476
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.