Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 11

Obrazek dla news_1199

"Kartka z Powstania"

18.09.2023

więcej

Obrazek dla news_1198

Dożynki 2023

15.09.2023

Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się 10 września. Uroczystość rozpoczeła się Mszą św. w kościele parafialnym w Hadynowie. Dalsza część dożynek odbyła się na boisku w Olszance. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zajął wieniec z Hadynowa. Drugie z Korczówki a trzecie z Nowych Łepek. Sylwester Szymaniuk otrzymał puchar dla najlepszego hodowcy-krowy objętej programem "Ochrony zasobów genetycznych rasy białogrzbietej".

więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

31.08.2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

 

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie. Wynika to z obowiązku informowania. Kierownik GOPS Magdalena Paprocka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance informuje, iż w dniu 16.08.2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł  (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są: dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie

z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu

przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach

życia, w tym:

1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem

zamieszkania;

4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl)

wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody

dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.