Logo Olszanka

News

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

15.02.2017

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6

pok. nr 35

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym”.

 

Zakres darmowej pomocy prawnej obejmuje wszelkie czynności związane

z przedsądowym etapem pomocy prawnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.

 

ZAKRES PRAWA KTÓREGO DOTYCZY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

·prawo pracy,

·przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·prawo cywilne,

·prawo karne,

·prawo administracyjne,

·prawo ubezpieczeń społecznych,

·prawo rodzinne,

·prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

·w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (kobiety w ciąży).

 

 

 

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby fizyczne spełniające jeden z warunków określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 

 

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA

1.

Osoby, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

  • Przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji
    o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

oraz

  • Złożenie pisemnego oświadczenia o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2.

Osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny.

Przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

8.*

Kobiety w ciąży (od 1 stycznia 2017 r.)

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę (od 1 stycznia 2017 r.)

 

* nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa pkt 8 tabeli, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (wskazane w punktach 1-6 i 8 tabeli), które z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów wykazujących uprawnienie.

 

 

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.