Logo Olszanka

News

News zdjęcie id 121

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

22.11.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 1/2016 oraz NABÓR nr 2/2016

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

przez: rozwijanie działalności gospodarczej

 

 1. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 6 grudnia 2016 r. od godziny 7.30

Termin, do którego można składać wnioski: do 29 grudnia 2016 r. do godziny 15.30

 

 1. Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

 

 1. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

 2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

 3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;

 4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

 5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;

 6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

 7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

 8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 1. Formy wsparcia i Finanse – podejmowanie działalności gospodarczej:

Przy operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie premii.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – 100.000,00 zł

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 2.500.000,00 zł

 

 1. Formy wsparcia i Finanse – rozwijanie działalności gospodarczej:

Przy operacji na rozwijanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – 300 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)

 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)

 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.350.000,00 zł.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji:

 

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:

 1. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

 2. na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl


 

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.