Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 45

Drodzy Mieszkańcy Gminy Olszanka!

19.01.2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Olszanka!

 

Równo 100 lat temu, po ponad wieku nieistnienia, Polska odzyskała niepodległość. Nastąpił kres wynaradawiania, przymusowych przesiedleń i terroru, jakiemu poddawani byli przez zaborców nasi przodkowie. Odrodzenie naszej ojczyzny możliwe było dzięki walce i poświęceniu milionów Polaków, którzy wbrew wszelkim przeciwnościom, wydawałoby się, że wbrew zdrowemu rozsądkowi, ciągle wierzyli i mieli nadzieję na to, że znów, na swojej własnej ziemi, będą mogli czuć się jak u siebie i nikt nigdy więcej nie będzie im narzucał przemocą tego, w co mają wierzyć, czy jakim językiem mają mówić.

Pamiętając o tych wydarzeniach, Gmina Olszanka, tak jak i wiele innych samorządów lokalnych w kraju, włącza się do ogólnopolskiego świętowania odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wykorzystajmy ten szczególny rok do tego, by uświadomić sobie, że wysiłek podjęty przez nasz naród, by nasza Ojczyzna znów była niezależnym krajem, był wysiłkiem poniesionym również przez nasze rodziny, naszych dziadków czy pradziadków. Zwróćmy uwagę, że miejsca, które na co dzień bezrefleksyjnie mijamy, takie jak np. kapliczka w Olszance czy pomnik powstańców styczniowych w Mszannej, to miejsca, gdzie tracono życie w imię obrony własnych przekonań i Ojczyzny. Postarajmy się, by pamięć o tym nie zaginęła.

Z okazji rocznicy zostanie zorganizowany szereg wydarzeń upamiętniających drogę Polski do niepodległości. Gminne obchody rozpoczniemy Mszą Św, na którą serdecznie zapraszamy. Msza odbędzie się 29.01.2018 o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Próchenkach, tam gdzie znajduje się cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Wspólną modlitwą złóżmy hołd, tym którzy walczyli o naszą przyszłość. Niech nasza obecność we Mszy Św. będzie potwierdzeniem naszej wdzięczności.

Finał całego przedsięwzięcia planowany jest na przełom września i października w formie Festynu Niepodległościowego. Naszym marzeniem jest, by jedną z jego części stała się wystawa starych fotografii. Nie będzie to jednak możliwe bez Państwa udziału, gdyż to właśnie w Państwa domach znajduje się bezcenna kolekcja zdjęć, które wraz z opowieściami starszych ludzi są najlepszym świadectwem tego, jak wyglądało dawniej życie. Skanowaniem zdjęć zajmie się
p. Andrzej Daniluk, pracownik Gminnego Centrum Informacji. Harmonogram pozostałych wydarzeń dostępny będzie wkrótce na stronie internetowej gminy oraz na kościelnych tablicach informacyjnych.

Włączmy się wspólnie do obchodów tej istotnej rocznicy i sprawmy, żeby świętowanie stało się udziałem całej naszej społeczności. Okażmy wdzięczność naszym przodkom za nadludzki wysiłek włożony w to, byśmy dziś mogli cieszyć się wolną Polską.

 

Komitet Gminnych Obchodów

100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej

Obrazek dla news_237

Informacja o badaniach

30.11.2017

Czy wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego i wieprzowego zachęcają do zwiększania hodowli?

Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4%, a świń o 4,5%. Czy tendencja ta potwierdzi się w kolejnej edycji badań?

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany podmiot nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

Na podstawie realizowanych badań wiemy, że Mazowsze przoduje w kraju w produkcji bydła. Województwo mazowieckie ma ponad 18 % udziału w krajowym pogłowiu bydła. Przy czym, warto  zaznaczyć, że jeszcze tylko dwa województwa w kraju mogą pochwalić się wartościami powyżej 10%: województwo podlaskie - 16,6 % i wielkopolskie - 16,4 %.

W czerwcu 2017 r. za 1 kg żywca wołowego płacono o 5,1 % więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,9,1.html

Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego pozwala na analizę struktury pogłowia i jej wielkości. Z uzyskanych w poprzednich latach danych, wiemy m.in., że na przestrzeni ostatnich 10 lat pogłowie świń w kraju spadło o ok. 25 %, a loch o ponad 33 %.

W czerwcu 2017 roku za 1 kg żywca wieprzowego płacono w skupie o 14,6% więcej niż w czerwcu 2016 roku. W tym samym okresie, wraz ze wzrostem cen, zaobserwowano wzrost liczby tuczników o 8,8%.

 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-czerwcu-2017-r-,10,1.html

Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-B.pdf

http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-S.pdf

W razie pytań i wątpliwości odnośnie realizacji badań w województwie mazowieckim, w tym logowania do aplikacji internetowej, prosimy o kontakt z pracownikiem naszego Urzędu po numerem telefonu: 22 464 22 39 lub 22 464 20 40.

więcej

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka

15.11.2017

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VII kadencji,
 odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek)
w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji rady gminy.
 1. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Analiza oświadczeń majątkowych radnych rady gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olszanka.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017-2030,
 2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok,
 3. określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Olszanka za wyróżniające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów
  w Gminie Olszanka,
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Unitów Podlaskich w Olszance
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Unitów Podlaskich
  w  Olszance,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie,
 6. zmiany uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka,
 7. zmiany uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
 9. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2018 rok,
 10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  na terenie gminy Olszanka,
 11. określenia wysokości rocznych stawek podatku
  od środków transportowych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

więcej

Obrazek dla news_233

Święto Niepodległóści

13.11.2017

Z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11.11.2017 r. władze,  mieszkańcy gminy i zaproszeni goście: Pan Sylwester Dąbrowski-Wicewojewoda Mazowiecki, Pani Katarzyna Klimiuk- Dyrektor Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pan Szczepan Miroński- Kierownikiem Siedleckiego Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uczcili pamięć poległych w obronie Ojczyzny. Uroczystość odbyła się w Mszannie. Obchody rozpoczęły się od występów młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Olszance oraz Mszy św. Eucharystii przewodniczył ks. płk Marek Pietrusiak, Koncelebrował ks. Jerzy Pietrzak. Po niej wszyscy udali się na cmentarz pod Pomnik Kurhan Powstańców Styczniowych. Złożono wieńce i zapalono znicze. Po części oficjalnej mieszkańcy wsi Mszanna zaprosili wszystkich gości na skromny poczęstunek.

więcej

CZAD CICHY ZABÓJCA

02.11.2017

CZAD CICHY ZABÓJCA

BADŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!


OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
 

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!
Zgodnie z § 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 

RADZIMY!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
 

PAMIĘTAJMY !
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.