Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 39

TURNUSY REHABILITACYJNE

27.03.2019

TURNUSY REHABILITACYJNE

DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2019 ROKU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/).

W 2019 roku  Placówka Terenowa  KRUS w Siedlcach  organizuje dwa turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju,

w terminie od 23.06 -13.07.2019r

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego

w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju ,

w terminie od 10.07-30.07.2019r

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 17 maja 2019r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-640-46-57, 25-640-46-17

lub w  najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl

więcej

VI zwyczajna sesję Rady Gminy Olszanka

18.03.2019

VI zwyczajna sesję Rady Gminy Olszanka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z IV sesji zwyczajnej Rady Gminy,
 4. przyjęcie protokołu z V sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
 1. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Olszanka
  w 2018 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Olszanka w 2018 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Olszanka za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 rok,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej położonej w Bejdach,
 4. dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Olszanka instrumentem płatniczym,
 5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2019 r.
 6. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Olszanka na 2020 rok.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Wereda

więcej

Halowe Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

18.03.2019

Halowe Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się w dniach 16-17 marca br. w Lipnie, w tym roku gospodarzem zawodów była Gmina Platerów. W zawodach wzięło udział 6 drużyn męskich i 1 drużyna żeńska.
Po dwudniowych zmaganiach wśród drużyn męskich wyłoniono zwycięzców:
1 miejsce- OSP Nowe Szpaki
2 miejsce- OSP Rudka
3 miejsce – OSP Mężenin ...
4 miejsce- OSP Bejdy
5 miejsce- OSP Czuchleby
6 miejsce – OSP Lipno
 

więcej

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

18.03.2019

Przed nami kolejna edycja konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.
Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to właśnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji regionów. Któż lepiej i z większą pasją od Pań potrafi czerpać z bogactwa folkloru, sięgać po dawne receptury i odnajdywać zapomniane smaki?
W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi – przygotowanie potrawy przez zakwalifikowane zespoły podczas kulinarnego wydarzenia w każdym z województw. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepsze drużyny z całego kraju spotkają się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej z przepisem i opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

więcej

Kleszcze – kłujący temat!

15.03.2019

Wielkimi krokami zbliża się wiosna, przyroda budzi się powoli do życia, a wraz z nią rośnie aktywność kleszczy, która będzie trwała aż do listopada. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowywany jest obecnie na terenie całego kraju. Środowisko ich bytowania to przede wszystkim lasy liściaste (głównie krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami), łąki, pastwiska, parki, a nawet miejskie trawniki.

Wzrost populacji kleszczy w ostatnich latach tłumaczony jest korzystnymi warunkami do ich rozwoju, a więc ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników polujących na te organizmy.

Należy pamiętać, że nie każdy kleszcz jest nosicielem patogenów, a podjęcie szybkiej reakcji zapobiega zachorowaniu na boreliozę. W ciągu ostatnich lat liczba wypłaconych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zachorowaniem na boreliozę wzrosła z 132 w 2009 roku do 282 w 2018 roku. Jak widać liczba zachorowań ma tendencję wzrostową. Boreliozę wywołuje bakteria Borrelia burgdorferi, która dostaje się do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia przez zarażonego nią kleszcza. Z uwagi na charakter pracy, rolnicy obok leśników są jedną z najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania grup zawodowych.

Jak się ustrzec przed kleszczami? Wybierając się w miejsca, gdzie istnieje wzmożone ryzyko kontaktu z pajęczakiem, należy zadbać o odpowiedni jasny ubiór zakrywający większą część ciała, tj: długie spodnie, wysokie buty, długie rękawy, nakrycie głowy. Poza tym warto zastosować specjalne preparaty odstraszające (w postaci spray’ów, kremów), które dostępne są w każdej aptece. Po powrocie do domu należy dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma intruza. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje znieczulające, co powoduje, że nie czujemy ukąszenia. Najczęstsze miejsca preferowane przez kleszcze to te, gdzie skóra jest cieńsza - skóra głowy, skóra za uszami, pachwiny. Niemniej jednak pajęczak zadowoli się każdym wolnym centymetrem ciała człowieka.

Jak postępować jeśli doszło do ukąszenia? Należy jak najszybciej usunąć kleszcza w całości za pomocą np. pęsety, pompki próżniowej, karty do usuwania kleszczy. Nie wolno próbować go wykręcać, w żadnym wypadku smarować kremami, masłem itp. Miejsce po ukąszeniu koniecznie należy odkazić. Jeśli kleszcz tkwi głęboko w ciele, niezwłocznie trzeba udać się do lekarza. Każda mijająca godzina zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko na boreliozę, ale także na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Zazwyczaj w miejscu ukąszenia przez kleszcza, pojawia się na skórze charakterystyczny rumień w postaci owalnego pierścienia, który z czasem powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka i zanika. Rzadko, ale odnotowywane są takie przypadki, gdy rumień nie występuje, kleszcz pozostaje niezauważony, a pojawiają się tylko objawy grypopodobne, np.: stan podgorączkowy, bóle mięśniowo-stawowe, nudności, bóle głowy, osłabienie. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią powyższe niepokojące symptomy, bezwzględnie trzeba zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy bądź podjęcia stosownych kroków w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. Niestety na tę chorobę nie ma szczepionki, stosuje się wyłącznie antybiotykoterapię, a leczenie jej skutków jest długotrwałe.

Kleszcze mogą przenosić nie tylko boreliozę, bywa, że są wektorem np. flawiwirusa, który powoduje kleszczowe zapalenie mózgu - jak sama nazwa wskazuje chorobę centralnego układu nerwowego, bardzo ciężką w leczeniu. Zakażenie flawiwirusem występuje rzadziej niż bakterią Borrelia burgdorferi, ale trzeba być świadomym również tego zagrożenia. Podobnie do boreliozy pierwsze objawy zakażenia wirusem są zbliżone do grypy. Istnieje jednak szczepionka, dzięki której można się ustrzec KZM – kleszczowemu zapaleniu mózgu, która według PZH charakteryzuje się wysoką skutecznością.

Rolnik, po uzyskaniu decyzji państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej, może ubiegać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Link do strony KRUS nt. chorób zawodowych: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/choroby-zawodowe-rolnikow/definicja-i-rozpoznanie-choroby-zawodowej/ 

więcej

Obrazek dla news_378

Dzień Sołtysa

11.03.2019

Z okazji Dnia Sołtysa, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu gminy Olszanka, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami .

                                            Wójt Gminy Olszanka

                                                            Grzegorz Pajnowski

więcej

Młodzież Zapobiega Pożarom

06.03.2019

06.03.2019 r. w Szkołe Podstawowej w Olszance odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom". Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy tj. grupa I-klasy IV-VI szkoła podstawowa oraz grupa II-klasy VII-VIII S.P.+ III kl. gimnazjum.

Ostateczna klasyfikacja eliminacji gminnych przedstawia się następująco:

Grupa I –grupa młodsza: Klasy IV-VI szkoła podstawowa:
1. Klaudia Śmieciuch - Szkoła Podstawowa w Hadynowie
2. Zuzanna Chwedoruk - Szkoła Podstawowa w Olszance
3. Aleksandra Jaworska - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce

Grupa II – grupa starsza: Klasy VII-VIII S.P.+ III kl. gimnazjum:
1. Jakub Andrzejczuk - Szkoła Podstawowa w Olszance
2. Bartłomiej Mikiciuk - Szkoła Podstawowa w Hadynowie
3. Aleksandra Chwedoruk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce

więcej

Senior+

06.03.2019

W dniu 05.03.2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie promes „Senior+”. W uroczystym przekazaniu promes wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody, Anna Olszewska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Kierownicy Delegatur: Marlena Mazurska, Anna Kaszuba, Krzysztof Murawski i Robert Kochański.Dzięki programowi „Senior+” w województwie mazowieckim powstanie 40 placówek dla osób starszych, z tego 10 Domów i 30 Klubów „Senior+”. To 888 nowych miejsc dla seniorów. Na koniec tego roku będzie ich łącznie 2794. To prawie 10 razy więcej niż jeszcze 2015 r. (245 miejsc).   

Wniosek gminy Olszanka o dotację na utworzenie Klubu Seniora znalazł się na liście projektów, które otrzymają środki  na dofinansowanie w ramach ministerialnego Programu Wieloletniego „Senior+”.

Wartość realizacji projektu wynosi 125.000 zł. Wartośc dofinansowania to kwota 100.000 zł. Wójt Gminy Grzegorz Pajnowski odebrał promesę o wartości 100,0000 zł na utworzenie Klubu Seniora  w naszej Gminie. W ramach programu „Senior+”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera tworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów.

W Olszance w ramach zadania zaplanowano utworzenie Klubu Seniora  na parterze  budynku po dawnym ośrodku zdrowia . W ramach realizacji projektu zaplanowano utworzenie jednego pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła, pełniącego funkcję sali spotkań. Powstanie też aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków, oraz łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę oraz wydzielone miejsce, pełniące funkcję szatni dla seniorów. – Chcąc podwyższyć standard placówki ponad wymagane minimum zaplanowano utworzenie pomieszczenia klubowego, wyposażonego w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele. Ponadto zostanie wyremontowany dach budynku oraz wymieniona stolarka okienna i drzwi wejściowe oraz schody – informuje  Urząd Gminy w Olszance.

          

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.