Logo Olszanka

Archiwum newsów, strona 36

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

09.11.2018

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie, wspólnie  z uczniami i nauczycielami oraz chętnymi rodzicami, czynnie uczestniczy w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Również sama Szkoła świętuje w tym roku 100. rocznicą swojego istnienia. W związku z tym, w październiku i listopadzie, realizowane są w naszej szkole różne inicjatywy. Wpisują się one w projekt MEN "NIEPODLEGŁA - POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI", do którego udało nam się, w bieżącym roku szkolnym, przystąpić.

W ramach projektu, zaplanowano między innymi:

 • Dzień dla Niepodległej ("Na dwóch kółkach po flagę polski", "Na dwóch nogach po flagę Polski"); dzień ten został zrealizowany z podziałem uczniów na trzy grupy: przedszkolaki  punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, dzieci posiadające kartę rowerową oraz uczniowie klas I, II i IV (do ostatniej grupy dołączyli uczniowie nie biorący udziału w rajdzie rowerowym);
 • wycieczkę do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie;
 • udział w VI Powiatowym przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Łosicach;
 • wyjazd do Muzeum Stefana Żeromskiego w Niemojkach;
 • Organizację Wieczoru Patriotycznego;
 • Udział w Gminnych Uroczystościach Patriotycznych w Mszannej;
 • Organizację Szkolnego Konkursu Plastycznego  "Ojcowie Polskiej Niepodległości";
 • przygotowanie gazetki patriotycznej "Zachować Niepodległą"; 
 • zorganizowanie wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej.###gal-56###

więcej

INFORMACJA STAROSTY ŁOSICKIEGO

16.10.2018

Starosta Łosicki informuje, zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2017 r. poz.2101), że w dniach od 5 listopada 2018 r. do 24 listopada 2018 r. w godzinach 8-15 (w dni robocze) w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6 pok.73

z o s t a n i e w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekty operatów opisowo-kartogra-ficznych ewidencji gruntów i budynków obrębu Woźniki gm. Łosice oraz obrębów: Bolesty, Hadynów, Olszanka, Pietrusy, Szawły, Szydłówka i Wyczółki gm. Olszanka po II etapie modernizacji wykonanej w 2018 r.

Dokumentacja tego projektu składa się z:

-numerycznej mapy ewidencyjnej

-rejestru gruntów i budynków

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

Uwaga – w poniedziałki (5,12,19 listopada) rozpoczęcie pracy od godziny 1000.

W dn.5-7.11. 2018 r. z projektem operatów zapoznać się będzie można w UG Olszanka .

 

                                                                               S T A R O S T A

                                                                                       (-)

                                                                               Bożena Niedzielak

 

więcej

XL zwyczajna sesja

16.10.2018

XL zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1100.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy,
 4. przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  1. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
  2. Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Olszanka.
  4. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji w 2018 roku.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. zmiany uchwały XXVI/15/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 Jerzy Filipiuk

więcej

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.