Logo Olszanka

News

XXXI sesja Rady Gminy

13.03.2018

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Olszanka VII kadencji, odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Olszance. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji rady gminy,
 4. przyjęcie protokołu z XXIX nadzwyczajnej sesji rady gminy,
 5. przyjęcie protokołu z XXX nadzwyczajnej sesji rady gminy.
 1. Informacje Wójta Gminy o działaniach podjętych między sesjami.
 2. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy
  Olszanka w 2017 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji rady gminy
  w 2017 roku.
 7. Rozpatrzenie uzupełnienia raportu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Stan środowiska
  w województwie mazowieckim w 2016 r.”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
 1. podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 2. utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka
 3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Olszanka na 2019 rok,
 4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
 5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2018 roku,
 6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszanka,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Wyczółki,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2018-2030,
 9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2018 rok,
 10. zmiany Uchwały Nr XXVII/122/09 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za trudne warunki pracy, nagród i wynagrodzeń za godziny  ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
 11. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystywania.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jerzy Filipiuk

Wójt gminy zaprasza

 

Grzegorz Pajnowski

Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 37
08-207 Olszanka

tel. 508 830 066
tel. 83 357 51 23
fax. 83 357 51 83
wojt@olszanka.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.